Obec


Obec leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej, pri sútoku s potokom Lokierty. Kataster obce zahrňuje zväčša rovina s poľnohospodárskou pôdou bez lesov.

  • Celková rozloha obce: 435 ha
  • Nadmorská výška : 174 m.n.m 
  • Súradnice: 48˚21’37.4”N20˚19’26.6

Národnostná štruktúra: slovenská a maďarská Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : reformovaná cirkev, evanjelická cirkev, katolícka cirkev.

Obec Štrkovec bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990. Právomoci a pôsobnosť obce sú stanovené: Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71) zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platným právnym poriadkom Slovenskej republiky všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti

 Dátum poslednej aktualizácie: 2019-06-04 10:19:54

Dátum vytvorenia: 2019-05-03 00:00:00

Noviny - Hírek

STOP NÁSILIU    [Verejný život]    25.11.2021

Spoločne zabráňme akémukoľkvek násiliu


Vedeli ste, že odpad ....    [Verejný život]    29.9.2021

Čo by sme mali vedieť o odpade ...


Oznam / Értesítés    [Verejný život]    11.2.2021

VEREJNÉ OZNAMY


Oznam pre chovateľov ošípaných - AMO    [Verejný život]    4.8.2020


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanal    [Verejný život]    3.8.2020


Pomôžme seniorom v našom regióne    [Verejný život]    22.6.2020

Pilotný integrovaný model pre obce a taktiež pre BBSKfirst left  1 7   right last

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 45 858 306

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár