Sadzobník správnych poplatkov145/1995 Z.z. Zákon o správnych poplatkoch

Správne poplatky.pdf

Vyhláška č. 481/2000 Z.z.  o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
Dátum poslednej aktualizácie: 2019-08-19 10:34:16

Dátum vytvorenia: 2019-08-19 10:34:16

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár