Kontrolná činnosťOdborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu 2021_2023.pdf

30.11.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1_polrok 2021.pdf

20.11.2020

Stanovisko HK k dodržaniu podmienok prijatia NFV.pdf

15.10.2020

Ročná správa za rok 2019.pdf

19.02.2020

Plán činnosti_HK_1.polrok_2020.pdf

25.11.2019Dátum poslednej aktualizácie: 2021-09-21 14:13:51

Dátum vytvorenia: 2021-09-21 14:13:51

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár