Súčasnosť


Obec leží v juhozápadnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej, pri sútoku s potokom Lokierti. Nadmorská výška v strede obce je 174 m n. m., v chotári 161-543 m n. m.  Kataster obce zahrňuje zväčša rovina s poľnohospodárskou pôdou bez lesov.

Vybavenosť obce:

Obecný úrad

Pošta a poštová banka

Kultúrny dom

Požiarna zbrojnica

Materská škola

Základná škola 1.-4. S vyučovacím jazykom maďarským

Predajňa so zmiešaným tovarom

Predajňa kvetov

fotoslužba

pohostinstvo

pohrebná služba

oddychová zóna s pódiom

detské dopravné ihrisko

detské ihrisko

futbalové ihrisko

zástavka autobusu


Dátum poslednej aktualizácie: 2019-05-15 11:44:26

Dátum vytvorenia: 2019-05-03 00:00:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár