Obec


Obec leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej, pri sútoku s potokom Lokierty. Kataster obce zahrňuje zväčša rovina s poľnohospodárskou pôdou bez lesov.

  • Celková rozloha obce: 435 ha
  • Nadmorská výška : 174 m.n.m 
  • Súradnice: 48˚21’37.4”N20˚19’26.6

Národnostná štruktúra: slovenská a maďarská Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania : reformovaná cirkev, evanjelická cirkev, katolícka cirkev.

Obec Štrkovec bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990. Právomoci a pôsobnosť obce sú stanovené: Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71) zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platným právnym poriadkom Slovenskej republiky všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti


 Dátum poslednej aktualizácie: 2024-02-29 13:22:56

Dátum vytvorenia: 2024-02-29 13:22:56

Noviny - Hírek

Týždeň bezpečnosti na železnici    [Verejný život]    26.9.2022


Inflačná pomoc    [Verejný život]    13.7.2022


Aktívne zálohy    [Verejný život]    20.6.2022


Nábor    [Verejný život]    27.5.2022


Zaburinenie pozemkov    [Verejný život]    26.4.2022


Munipolis-informácie na Váš telefón    [Verejný život]    17.3.2022

Bezplatné a rýchle informácie o dianí v obcifirst left  1 7 13   right last

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár