Verejná tabuľaDokumentZverejnené

Doplnenie podania - poľovný revír Bagjaš.pdf

16.08.2023

Zabezpečenie ochrany poľovníctva a zvery v poľovnom revíri Bajaš.pdf

01.08.2023

Zverejenenie zámeru priameho predaja majetku obce.pdf

24.07.2023

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.pdf

07.07.2023

Rozhodnutie - poľovný revír Bagjaš.pdf

06.06.2023

Zaburinenie pozemkov v okrese RS.pdf

27.06.2023

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania PR Bagjaš Tornaľa.pdf

06.06.2023


DokumentZverejnené

Prieskum trhu na PHZ.pdf

09.05.2022

Verejná vyhláška_ÚP VÚC BBSK.pdf

04.05.2022


DokumentZverejnenéZelený kraj - Envirostratégia BBSK_oznámenie.pdf

07.12.2021

Zelený kraj - Envirostratégia BBSK.pdf

07.12.2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub .pdf

06.09.2021

GRAFICKA časť - informácia-Územný plán BBSK.pdf

16.08.2021

Sprievodná správa-Územný plán BBSK.pdf

16.08.2021

Príloha_Záväzná_časť_Územný plán BBSK.pdf

16.08.2021

Oznámenie o zverejnení možnosti odkúpenia pozemkov C-KN 238_2, .pdf

06.08.2021

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobit.pdf

06.08.2021

Výberové konanie riaditeľ (-ka) ZŠ s VJM Štrkovec č. 63.pdf

07.07.2021

Výberové konanie riaditeľ (-ka) MŠ s VJM Štrkovec č. 62.pdf

25.06.2021

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“.pdf

27.05.2021

Nízkouhlíková stratégia pre územie VSP Južný Gemer.pdf

18.05.2021

Výrub drevín v k.ú. Kráľ_začatie konania.pdf

20.04.2021

Zámer priameho odpredaja majetku a výzva na predloženie cenových ponúk.pdf

24.03.2021Fürješ Ľ..pdf

08.10.2019

Výrub drevín v k.ú. Kráľ.pdf

14.10.2019

Pozvánka_OZ_10_12_2019.pdf

05.12.2019

Dátum poslednej aktualizácie: 2023-08-16 11:27:46

Dátum vytvorenia: 2023-08-16 11:27:46

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár