Zmluvy


Zmluvy 2024

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Zmluve EnF BA.pdf

19.07.2024

Zmluva o grantovom účte 9006.pdf

28.06.2024

Zmluva OZ Fundament RS.pdf

14.05.2024

Zmluva ORANGE A23993835.pdf

23.04.2024

Zmluva ORANGE A23993857.pdf

23.04.2024

POISTKA 9140080228.pdf

02.04.2024

Mandátna zmluva_KD Štrkovec.pdf

19.03.2024

Poistka 120001246.pdf

29.02.2024

Zmluva o pôžičke ZMOS.pdf

21.02.2024

Zmluva 426_2024_22 CVČ Mesto Tornaľa.pdf

21.02.2024

Zmluva o pôžičke ZMOS.pdf

15.02.2024

Dodatok č. 13 k Zmluve 092011 D.E.A. AUDIT_LC.pdf

12.02.2024

Zmluva o poskytnutí NFP ÚV SR (MOPS).pdf

07.02.2024

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci pri odchyte psov.pdf

31.01.2024

Dodatok č. 6 k Zmluve 4_2018_VZ Mesto Tornaľa.pdf

18.01.2024

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti.pdf

12.01.2024

Zmluva o pripojení_KD_SSD Žilina.pdf

10.01.2024


Zmluvy 2023

Zverejnené dňa

Zmluva č. 230418 08U02 EnF BA.pdf

28.12.2023

Zmluva Orange A23097799.pdf

09.11.2023

Zmluva o dielo č. 020_2023_PS.pdf

30.10.2023

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti C_KN č. 327_2.pdf

27.10.2023

Zmluva o dielo na zhotovenie PŽ.pdf

10.10.2023

Mandátna zmluva Zvyšovanie EE.pdf

05.10.2023

Poistka 9140077798.pdf

27.09.2023

Zmluva Veriton.pdf

13.09.2023

Zmluva_hudobné vystúpenie Rigó.pdf

11.08.2023

Nájomná zmluva Astom_2023.pdf

11.08.2023

Dodatok k Zmluve A17196022_2 Orange.pdf

20.06.2023

Dodatok k Zmluve A17196022_1 Orange.pdf

20.06.2023

Zmluva BBSK 1076_2023_ODDDO.pdf

20.06.2023

Poistka 9140078956.pdf

04.05.2023

Dodatok č. 5 k Zmluve 4_2018_VZ.pdf

04.05.2023

Zmluva NASES_Kvalifikovaný certifikát.pdf

14.04.2023

Poistka 9160158592.pdf

13.04.2023

Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí 279_2023-9.pdf

22.02.2023

Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedenéh.pdf

22.02.2023

Mandátna zmluva č. MZ202308.pdf

20.02.2023

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6.pdf

07.02.2023

Dodatok č_1 ku zmluve č_tz2018_08_17vs2.pdf

07.02.2023

Dodatok č_2 K Zmluve o poskytovaní právnych služieb.pdf

16.01.2023

Dodatok č 1_2023 FÚRA Rozhanovce.pdf

12.01.2023

Dodatok č_4 K Zmluve 4_2018_VZ Mestské služby Tornaľa.pdf

12.01.2023
Zmluvy 2022Zverejnené dňa

Zmluva s DataCentrum BA.pdf

21.12.2022

Dohoda o dodaní predmetu zákazky NEXINEO.pdf

19.12.2022

Zmluva o dielo 11_2022 zo dňa 30.11.2022.pdf

30.11.2022

Darovacia zmluva na tablety ŠÚ SR BA.pdf

28.11.2022

Kúpna zmluva_vybavenie počítačovej triedy NEXINEO BA.pdf

28.11.2022

Zmluva o grantovom účte.pdf

20.10.2022

Dodatok č_12 k Zmluve č_092011.pdf

11.10.2022

Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby_09_2022.pdf

23.08.2022

Zmluva o ochrane OÚ ICTUS CONSULTING s.r.o..pdf

08.08.2022

Mandátna zmluva ICTUS CONSULTING s.r.o..pdf

08.08.2022

Zmluva o úvere č. 68_010_22.pdf

09.06.2022

Mandátna zmluva MZ202203.pdf

09.06.2022

Dodatok č_2_2022 Fúra.pdf

25.05.2022

Zmluva o posytovaní praktického vyučovania.pdf

09.05.2022

Zmluva č. 903_2022_ODDDO.pdf

26.04.2022

Dodatok č. 1_2022_Fúra Rozhanovce.pdf

28.03.2022

Dodatok č_3 k Zmluve 4_2018_VZ.pdf

21.03.2021

Kúpna zmluva Hugyárová A..pdf

03.03.2022

Zmlva CVČ_2022.pdf

10.02.2022

Zmluva CSALA s.ro..pdf

10.01.2022

Zmluvy 2021Zverejnené dňa

Mandátna zmluva MZ202101_Veriton BA.pdf

11.01.2021

Dodatok č. 1_nakladanie s NO_Fúra Rozhanovce.pdf

25.01.2020

Zmluva SSE plyn.pdf

05.02.2021

Zmluva SSE EE.pdf

05.02.2021

Dodatok ku Zmuve 3584199.pdf

26.02.2021

Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke.pdf

15.03.2021

Zmluva Sroka, s.r.o. Pohronská Polhora.pdf

25.03.2021

Zmluva Mesto Tornaľa_CVČ_2021.pdf

07.04.2021

Fúra Rozhanovce_Dodatoč č_2 _triedený zber.pdf

14.04.2021

Zmluva USVRK-OIP-2021_001064-275.pdf

28.04.2021

Zmluva Orange_A17196022.pdf

03.05.2021

Dodatok ku Zmluve_A17196022.pdf

03.05.2021

Zmluva Orange_poskytovanie zliav.pdf

03.05.2021

Zmluva Orange_Xiaomi Redmi 9 carbon grey.pdf

11.05.2021

Zmluva Orange_Huawei P30 Lite blue.pdf

11.05.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov.pdf

10.06.2021

Kúpna zmluva_Nehnuteľnosť_LV_159.pdf

13.07.2021

Zmluva_HYDROPOWER LM.pdf

21.07.2021

Nájomná zmlava ASTOM.pdf

23.07.2021

Zmluva RA BBSK.pdf

13.08.2021

Dodatok č_1 k Zmluve E-cycling.pdf

16.09.2021

Zmluva Domäsko s.r.o. Lieskovec.pdf

23.09.2021

Zmluva Ondrej Molnár_STAVOSERVIS RS.pdf

07.10.2021

DOHODA_21_31_010_42 ÚPSVR.pdf

11.11.2021

Zmluva o dielo Advice & Solution BB.pdf

23.11.2021

Dohoda 21_31_012_068.pdf

08.12.2021

D.E.A. LC Dodatok č_11 ku Zmluve č_092011.pdf

10.12.2021
Zmluvy 2020
Zverejnené dňa

Zmluva_Ekronn.pdf

02.01.2020

Zmluva_Veriton BA.pdf

07.01.2020

Zmluva Mesto Tornaľa_2020.pdf

29.01.2020

Zmluva_Gemernet.pdf

02.03.2020

Dodatok ku Zmluve 9924389026.pdf

09.03.2020

Zmluva E-cycling s.r.o..pdf

20.04.2020

Zmluva Combin.pdf

22.04.2020

Zmluva o grantovom účte_PB.pdf

04.05.2020

Dodatok ku Zmluve ORANGE.pdf

26.05.2020

Zmluva_Univesal Mucic s.r.o. BA-1.pdf

16.07.2020

Dodatok_10_ku Zmluve 092011_D.E.A. AUDIT LC.pdf

21.07.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb_NASE.pdf

23.07.2020

Zmluva ASTOM s.r.o..pdf

31.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu - Fúra .pdf

31.07.2020

Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby.pdf

03.09.2020

Zmluva_Envirofond_oznámenie o zverejnení.pdf

11.09.2020

Dodatok ku Zmluve 2029728730.pdf

26.11.2020

DOHODA_20_31_012_101_MOS.pdf

18.12.2020

Zmluva Konica_5004387.pdf

21.12.2020

Zmluva Konica_52107851.pdf

21.12.2020

Zmluva o výpožičke _ŠÚ SR.pdf

21.12.2020

Dodatok_2 ku Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18_10_2010.pdf

22.12.2020
Zmluvy 2019
Zverejnené dňa

Zmluva_Mesto Tornaľa.pdf

30.01.2019

Zmluva_Aproving Slovakia RS.pdf

30.01.2019

Zmluva_MO&AD Košice.pdf

01.02.2019

Zmluva_ASTOM BPS PB.pdf

07.02.2019

Zmluva_Miko Radnovce.pdf

21.06.2019

Zmluva_Mária Csanková.pdf

24.06.2019

Dodatok ku zmluve_D.E.A. AUDIT LC.pdf

27.06.2019

Zmluva_ASTOM PB.pdf

28.06.2019

Zmluva_Prounion Nitra.pdf

10.07.2019

Zmluva_Veriton BA.pdf

30.07.2019

Zmluva NN Tatry.pdf

30.07.2019

Zmluva LINDSTRÖM.pdf

03.12.2019

Zmluva DDS Tatra banka.pdf

12.12.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-07-19 10:39:18

Dátum vytvorenia: 2024-07-19 10:39:18

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár