História


Obec sa spomína od roku 1323, ale bola vybudovaná na staroslovenskom osídlení. Názov obce je odvodený od slova štrk, ktorý tvorí geologické podlažie jej katastra a je doložený z roku 1323 ako Kwesd, z roku 1351 ako Kweches, z roku 1427 ako Koweches, z roku 1771 ako Követses, z roku 1920 ako Štrkovec, maďarsky Kövecses. Obec patrila Dancsovcom, ktorí tu mali v roku 1427  10 port. Turecké vojny v 16. storočí zapríčinili úbytok obyvateľstva, v roku 1551 tu žilo len 6 sedliackych rodín a roku 1773 – 7 rodín sedliakov a 6 železiarov. V roku 1828 mala obec už 38 domov a 263 obyvateľov, ktorých hlavnou obživou bolo poľnohospodárstvo. Najstaršou rodinou obce sa datuje  rodina Fürjesovcov, ktorá sa do obce prisťahovala v 16. storočí. Do roku 1918 patrila obec od Gemersko-malohontskej stolice.

 

Pamiatky:

V obci sa nachádza reformovaný kostol postavený v roku 1825, neskôr v roku 1842 bol vynovený. Počas veľkých povodní sa musel v roku 1879  prestavať a od roku 1885 stojí v dnešnej podobe. Pred kostolom je osadená pamätná tabuľa padlým obyvateľom obce v   1. svetovej vojne. V obci sa nachádza aj klasicistická stavba kaštieľa postavená v 19. storočí, časom prešla rekonštrukciou. Naposledy bol kaštieľ používaný ako škola, momentálne sa jeho priestory nevyužívajú. V blízkosti obce sa nachádza rybník – štrkovisko (aj keď nie je pod správou obce), pri ktorom je možné oddýchnuť si pri love rýb.


Dátum poslednej aktualizácie: 2019-06-04 11:56:54

Dátum vytvorenia: 2019-05-03 00:00:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár