Samospráva


Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
 Starosta obce:

Mgr. Norbert Keszi

Zástupca starostu obce:

Pavol Jágerský 

Zloženie obecného zastupiteľstva:
Gabriel Bukovinszky

Norbert Fehér

Csaba Fürjes

Pavol Jágerský

Ladislav Pásztor

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie:

verejného poriadku

investično-finančná

sociálna, kultúry a vzdelávania

životného prostredia

športová

na ochranu verejného záujmu


Dátum poslednej aktualizácie: 2019-05-21 21:24:42

Dátum vytvorenia: 2019-05-03 00:00:00

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 00 319 139

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár