Oznam / Értesítés


Výzva OÚ RS - pozemkový a lesný odbor


Výzva.pdf

28.05.2020

Výzva Rgionálny systém ekologickej stability okresu RS.pdf

28.05.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 2020-06-17 12:12:16

Dátum vytvorenia: 2020-06-17 12:12:16

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Štrkovec


Obecný úrad

Štrkovec 10

980 45, Štrkovec

IČO: 45 858 306

E-mail: obecstrkovec@gmail.com

Tel.: 047/581 21 97

Web: www.strkovec-obec.sk

Kalendár